Vorig onderwerp | Volgend onderwerp
Toevoegen aan eigen berichten Pagina 1 van de 2 [ 44 berichten ]
Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Plaats een nieuw onderwerp

KFPS: 'Goedkeuring Boet 516 niet in strijd met reglementen'

 
Profiel   

*phryso
Fokkerij, KFPS

[ img ]
Boet 516. Foto door aniek1985

De goedkeuring van de hengst Boet 516 heeft de gemoederen binnen het KFPS de afgelopen tijd flink beziggehouden. Het feit dat in het goedkeuringsrapport van de verrichtingstopper van het afgelopen Centraal onderzoek melding wordt gemaakt van het feit dat hij een afwijkend beeld heeft ten aanzien van cornage, heeft de nodige vragen opgeroepen. Aanleiding voor een nadere duiding vanuit het KFPS en hoe er op geuite ongerustheid ingespeeld wordt.

Procedureel correct
Eerder heeft het bestuur reeds gecommuniceerd, dat de goedkeuring van de hengst niet in strijd is met de reglementen. In de voorwaarden voor deelname aan het CO is bepaald dat tijdens het verrichtingsonderzoek de hengsten worden gecontroleerd op cornage middels endoscopie/laryngoscopie. Hierin is aangegeven dat een geconstateerde afwijking naar aanleiding van de laryngoscopie een reden kan zijn om het onderzoek te beëindigen. Reglementair gezien is een afwijzing derhalve niet bepaald vanzelfsprekend. Het bestuur realiseert zich, dat het beeld hierover bij de leden een andere is. Immers, de afgelopen 15 jaar waren gevallen (voor zover bekend vier) met een afwijkend beeld altijd aanleiding voor afwijzing. De jury staat ook zeer terughoudend tegenover hengsten met een afwijkend cornagebeeld. In de praktijk betekent een afwijkend beeld ten aanzien van cornage in 99 van de 100 gevallen dat het CO zal worden beëindigd. Dit is afhankelijk van de mate waarin het cornagebeeld afwijkend is en de kwaliteiten van de betreffende hengst ten aanzien van fokdoelkenmerken als exterieur en sportaanleg. Het bestuur wijst erop, dat het in de eerdere vier gevallen ging om hengsten met een ernstigere vorm van cornage en/of om hengsten met minder kwaliteit.

Afweging van de jury
Eerder heeft het bestuur ook gecommuniceerd, dat het onderzoek en de besluitvorming door de jury correct en zorgvuldig heeft plaatsgevonden. Er heeft twee keer een endoscopie plaatsgevonden, een keer in Exloo en een keer op de Diergeneeskundige faculteit in Utrecht. De reden hiervoor was, dat wat de uiteindelijke besluitvorming over de hengst ook zou zijn, er geen twijfel zou mogen ontstaan over het geconstateerde cornagebeeld. In de eerste plaats omdat de hengst niet het bij cornage behorende geluid maakt bij de training en in de tweede plaats omdat het beeld van een endoscopie in zekere zin ook een momentopname is. Het beeld van beide onderzoeken was in dit geval echter vergelijkbaar. In de rapportage van de faculteit is aangegeven dat de hengst volgens de normering van het KWPN in de klasse ‘net niet acceptabel’ valt. Dit is overigens een niet bestaande klasse. De door de beoordelingscommissie van het KWPN gehanteerde klassen zijn: in orde; acceptabel; net acceptabel en niet acceptabel. Met het woordje ‘net’ heeft de beoordelingscommissie een nuancering aangegeven.

De jury heeft zich vervolgens laten adviseren over alle aspecten van cornage (variatie in klinisch beeld, oorzaken, genetische aspecten, etc.), onder meer door Prof. Dr. Sloet onder wiens verantwoordelijkheid de endoscopie op de faculteit heeft plaatsgevonden. Uiteindelijk heeft de jury de afweging gemaakt dat het uiterst positieve beeld van de hengst ten aanzien van exterieur en verrichting en het feit dat het om een lichtere vorm van cornage gaat, goedkeuring gerechtvaardigd is.

Erfelijkheid
In de Phryso van maart zal nader geïnformeerd gaan worden over cornage, waaronder ook de genetische aspecten. Cornage kan ontstaat door verschillende externe factoren, zoals verkoudheid, droes, trauma aan de hals, tekort aan vitamine B1, etc. In de meeste gevallen, meer dan 90%, blijft de oorzaak echter onduidelijk. Hieruit moet niet de conclusie getrokken worden, dat cornage voor 90% erfelijk is. Er is slechts beperkt onderzoek gedaan naar de erfelijkheid van cornage. Er is bijvoorbeeld gekeken of de (eventuele) verantwoordelijke genen gevonden kunnen worden. Het feit dat dit niet gelukt is, geeft aan dat de erfelijkheid van cornage waarschijnlijk complexer ligt dan bijvoorbeeld bij waterhoofd en dwerg. Niettemin mag uit het onderzoek afgeleid worden dat cornage wel degelijk een erfelijke component heeft. Dit is mede aanleiding voor de tekst in het rapport van Boet 516, dat fokkers rekening moeten houden met een verhoogde kans op cornage bij de nakomelingen.

Nakomelingen monitoren
Het bestuur realiseert zich dat deze rapporttekst de keuze voor fokkers niet gemakkelijk maakt. Anderzijds kan hier ook niet concreter over geadviseerd worden. Net zoals bij alle andere kenmerken, is het niet eerder bekend wat een hengst vererfd dan wanneer de nakomelingen beoordeeld worden. De afweging ligt derhalve bij de fokker. Het bestuur heeft besloten om de nakomelingen van Boet 516 te gaan monitoren voor cornage, door ze te scopen en te vergelijken met een controlegroep. Mocht het zo zijn dat bij de nakomelingen van de hengst significant vaker cornage wordt geconstateerd dan gemiddeld, dan kan op deze wijze de foktechnische schade beperkt blijven. De wijze (leeftijd, aantal, etc.) waarop deze monitoring zal plaatsvinden, zal de komende maanden vastgesteld gaan worden.

Reglementering
De vraagt blijft uiteraard overeind of het gewenst is, dat hengsten met een afwijkend beeld voor cornage worden goedgekeurd. Met andere woorden, moet de kadering van cornage in de reglementen strakker geformuleerd gaan worden. En zo ja, hoe moet de normering dan exact vastgesteld worden. Immers, de categorie net wel acceptabel is in zekere zin eveneens een afwijkend beeld. Het bestuur heeft deze vraag bij de fokkerijraad neergelegd, die hiervoor binnenkort met een voorstel voor reglementswijziging zal gaan komen.

Dierenwelzijn
Er zijn door de leden ook vragen gesteld over hoe cornage gezien moet worden in het licht van dierenwelzijn. Cornage levert doorgaans geen beperkingen op ten aanzien van welzijn. Wel kan cornage beperkend zijn voor prestaties in de sport en dan met name in de duursporten.

Communicatie
Eerder is al aangegeven, dat de goedkeuringsrapporten van de hengsten te laat zijn gepubliceerd. Hoewel publicatie ruim voor het dekseizoen heeft plaatsgevonden, is dit geen goede zaak. Afgesproken is dat publicatie van de rapporten voortaan plaatsvindt in de week volgend op de goedkeuring.
Laatste bericht

Link naar dit berichtGeplaatst: 11-02-20 23:36  
Profiel   

Dus als ik het goed begrijp is het advies negatief, maar omdat hij mooi en goed genoeg is wordt hij goedgekeurd. Typisch gevalletje uiterlijk gaat voor op gezondheid?

Link naar dit berichtGeplaatst: 12-02-20 06:15  
Profiel   

Ok...dus een vosgen is rede tot niet goedkeuren maar bij cornage kan dat wel?

Dit vinden wij niet raar hoor, nee dit vinden wij alleen maar heel bijzonder.

Ik snap de overwegingen overigens prima. Soms moet je de plussen en minnen tegen elkaar afwegen en is het wel verstandig om een dergelijke hengst goed te keuren.

Maar dit stamboek kan ik niet altijd volgen.

Te meer dat ik vind dat cornage het dierwelzijn weldegelijk in de weg kan zitten. Ik heb wel paarden gekend met dit euvel en ook zonder de duursporten hadden zij daar last van.

En mijn paard heeft 2 x het vossen en heeft daar gek genoeg eigenlijk helemaal geen last van.

Link naar dit berichtGeplaatst: 12-02-20 06:43  
Profiel   

Wanneer zal het eindelijk binnen alle dierenfokkerijen vanzelfsprekend zijn om dierengezondheid en dierenwelzijn op nummer 1 te zetten.....

En paarden monitoren door scoops bij ze uit te voeren? Dergelijk belastend lichamelijk onderzoek alleen uit medische noodzaak bij een dier dat klachten heeft. En die klachten dan niet fokken.

Link naar dit berichtGeplaatst: 12-02-20 08:35  
Profiel   

Het stamboek wil dus de vererving van cornage door deze hengst over de hoofden van de fokkers heen onderzoeken, door afstammelingen te scopen :j
Als ik fokker was, zou ik zeggen, doei, dat doe je maar lekker zelf, want het stamboek koopt vást mijn veulen(s) niet voor een gangbare prijs als er (licht) cornage wordt gevonden...

Link naar dit berichtGeplaatst: 12-02-20 08:39  
Profiel   

Maar nu dit bekend is zal geen welwillende fokker toch nog met deze hengst willen fokken? :=

Link naar dit berichtGeplaatst: 12-02-20 08:41  
Profiel   

Lijkt mij ook niet.

Link naar dit berichtGeplaatst: 12-02-20 08:42  
Profiel   

Laten we het hopen....

Link naar dit berichtGeplaatst: 12-02-20 08:51  
Profiel   

Cayenne schreef
Maar nu dit bekend is zal geen welwillende fokker toch nog met deze hengst willen fokken? :=


Toen PSSM bekent werd bij de tinkers waren er fokkers die ook nog bewust met 2 dragers kweekten want de kans om een lijder te hebben was toch maar 25% 8)7 Zelfs nu dat bekent is dat dragers ook symptomen kunnen krijgen zijn er nog die er mee kweken. Want ja, speciaal kleur of dit of dat en zonde om daar niet mee te kweken... Triestig.

Link naar dit berichtGeplaatst: 12-02-20 08:56  
Profiel   

Citaat
In de rapportage van de faculteit is aangegeven dat de hengst volgens de normering van het KWPN in de klasse ‘net niet acceptabel’ valt. Dit is overigens een niet bestaande klasse. De door de beoordelingscommissie van het KWPN gehanteerde klassen zijn: in orde; acceptabel; net acceptabel en niet acceptabel. Met het woordje ‘net’ heeft de beoordelingscommissie een nuancering aangegeven.


Ze hebben er dus een klasse bijverzonnen :?

In het Fries heeft 'net' een andere betekenis, die zou ik maar gaan hanteren als ik de beoordelingscommissie zou zitten.

Link naar dit berichtGeplaatst: 12-02-20 10:20  
Profiel   

Cayenne schreef
Maar nu dit bekend is zal geen welwillende fokker toch nog met deze hengst willen fokken? :=


Dat hoop ik ook, ik niet in ieder geval!
De friezen hebben al genoeg ellende in hun genen zitten, dit hoeft er zeker niet ook nog bij

Link naar dit berichtGeplaatst: 12-02-20 13:39  
Profiel   

Afkeuren dat ding. Er zijn al genoeg goede friese dekhengsten.. Dit soort "fouten" moet je niet willen supporter 8)7

Link naar dit berichtGeplaatst: 12-02-20 15:39  
Profiel   

Ik snap niet helemaal waarom je dit als stamboek zou willen. Wat voegt hij toe? Is het een mooie vrije lijn oid? Ik zit niet in de Friezen dus geen idee.

Link naar dit berichtGeplaatst: 12-02-20 15:45  
Profiel   

Ik vind het zo te lezen een zeer overwogen keuze van het stamboek, wie zijn wij dan om het zo op te blazen?

Link naar dit berichtGeplaatst: 12-02-20 20:09  
Profiel   

Leuk voor de eigenaren dat hij ondanks zijn bemerking toch goedgekeurd is, maar ik zou er als kerriehouder nooit mee dekken. Zulke gebreken wil je toch niet in stand houden 8)7

Link naar dit berichtGeplaatst: 12-02-20 20:25  
Profiel   

LadyKantje schreef
Ik vind het zo te lezen een zeer overwogen keuze van het stamboek, wie zijn wij dan om het zo op te blazen?


Mensen met een gezond verstand en een kritische houding. Dat is alleen maar gezond.

Link naar dit berichtGeplaatst: 12-02-20 21:36  
Profiel   

Haarbal schreef
Ik snap niet helemaal waarom je dit als stamboek zou willen. Wat voegt hij toe? Is het een mooie vrije lijn oid? Ik zit niet in de Friezen dus geen idee.Nee zijn lijn is allesbehalve vrij . This een jouwe

Jouwe is een pier
Pier is een beart

Beart is een Jasper

Jasper zijn bloedlijn heeft zo een enorme invloed gehad op de fokkerij dat je daar nu op dit moment het best zover mogelijk omheen moet gaan fokken wil je de genenpoel acceptabel houden .

Dus boet had van mij gewoon afgekeurd mogen worden . Zo speciaal is die niet .

Link naar dit berichtGeplaatst: 12-02-20 21:55  
Profiel   

Noisy schreef
Leuk voor de eigenaren dat hij ondanks zijn bemerking toch goedgekeurd is, maar ik zou er als kerriehouder nooit mee dekken. Zulke gebreken wil je toch niet in stand houden 8)7_O- _O-

Kerriehouder

:')

Link naar dit berichtGeplaatst: 12-02-20 22:15  
Profiel   

Absolem schreef
Haarbal schreef
Ik snap niet helemaal waarom je dit als stamboek zou willen. Wat voegt hij toe? Is het een mooie vrije lijn oid? Ik zit niet in de Friezen dus geen idee.
Nee zijn lijn is allesbehalve vrij . This een jouwe

Jouwe is een pier
Pier is een beart

Beart is een Jasper

Jasper zijn bloedlijn heeft zo een enorme invloed gehad op de fokkerij dat je daar nu op dit moment het best zover mogelijk omheen moet gaan fokken wil je de genenpoel acceptabel houden .

Dus boet had van mij gewoon afgekeurd mogen worden . Zo speciaal is die niet .Ik vind dit wel erg kort door de bocht hoor.
Ja er is veel Jasper-bloed (met een reden) maar een hengst niet goedkeuren omdat er Jasper achter zit..... :')

Link naar dit berichtGeplaatst: 12-02-20 22:19  
Profiel   

LadyKantje schreef
Absolem schreef
Nee zijn lijn is allesbehalve vrij . This een jouwe

Jouwe is een pier
Pier is een beart

Beart is een Jasper

Jasper zijn bloedlijn heeft zo een enorme invloed gehad op de fokkerij dat je daar nu op dit moment het best zover mogelijk omheen moet gaan fokken wil je de genenpoel acceptabel houden .

Dus boet had van mij gewoon afgekeurd mogen worden . Zo speciaal is die niet .Ik vind dit wel erg kort door de bocht hoor.
Ja er is veel Jasper-bloed (met een reden) maar een hengst niet goedkeuren omdat er Jasper achter zit..... :')Nee dat is niet wat ik zeg . Ik zeg dat hij niet zo speciaal is dat het het waard is om ondanks de cornage toch goed te keuren . Omdat hij dus geen vrij bloed heeft .

Had hij nou heel bijzonder bloed gehad dan had ik met zo een verrichting nog wel er akkoord mee geweest . Maar boet is gewoon geen bijzondere qua bloedvoering . Dus waarom zou je zo een hengst dan gaan goedkeuren als hij EN cornage heeft EN geen vrij bloed . Das gewoon dom . Er lopen tig hengsten met veel mooier bloed en zonder cornage in de jaargangen die hierop gekeurd gaan worden rond .

Link naar dit berichtGeplaatst: 12-02-20 22:24  
Profiel   

In het Fries heeft 'net' een andere betekenis, die zou ik maar gaan hanteren als ik de beoordelingscommissie zou zitten.[/quote]

:D Dit vind ik super grappig!!! Echt!

Link naar dit berichtGeplaatst: 12-02-20 23:13  
Profiel   

ruitje schreef
Noisy schreef
Leuk voor de eigenaren dat hij ondanks zijn bemerking toch goedgekeurd is, maar ik zou er als kerriehouder nooit mee dekken. Zulke gebreken wil je toch niet in stand houden 8)7_O- _O-

Kerriehouder

:')

Autocorrect _-:( _O-
Merriehouder dus :')

Link naar dit berichtGeplaatst: 13-02-20 09:27  
Profiel   

dat regelt zich vanzelf wel via de fokkers.... maar heeft 1 van jullie het paard zelf gezien ( gehoord :7 ) ?

Link naar dit berichtGeplaatst: 13-02-20 17:29  
Profiel   

Getup schreef
dat regelt zich vanzelf wel via de fokkers.... maar heeft 1 van jullie het paard zelf gezien ( gehoord :7 ) ?


Gaat er toch niet om of we het horen ? Het is al bewezen dat ie het heeft .

Zo een hengst hoort niet thuis tussen de goedgekeurde dekhengsten als hij geen toegevoegde waarde qua bloed spreiding.

Als sport paard prima moeten die mensen zelf weten . Maar ga geen ras verzieken omdat je toch niet merkt dattie het heeft . Op die manier komt er straks naast dwerg groei en waterhoofd nog een ziekte bij waar op getest moet worden .

Link naar dit berichtGeplaatst: 13-02-20 17:45  
Profiel   

Vind ik ook, maar vraag me wel af, of er mensen het paard zelf hebben gezien...
Omhoog

Link naar dit berichtGeplaatst: 13-02-20 17:51 

Plaats een nieuw onderwerp  Plaats een reactie
Pagina 1 van de 2 [ 44 berichten ]
Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Vorig onderwerp | Volgend onderwerp
Zoek naar
Inloggen