Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!

Verzekering

Uit Bokt

Ga naar: navigatie, zoeken

Er zijn verschillende soorten verzekeringen die mensen die paarden houden of paardrijden kunnen afsluiten. In dit artikel worden de diverse verzekeringen ingedeeld naar verschillende categorieën en kort toegelicht. Deze informatie kan gebruikt worden om een eerste idee te krijgen over welke soorten verzekeringen er zijn.

Opgemerkt moet worden dat er heel veel verschillende verzekeringen zijn voor ruiters en paarden en dat iedere verzekeringsmaatschappij eigen voorwaarden hanteert. Dit artikel geeft alleen een globale betekenis aan de verschillende type verzekeringen.

Verzekeringen voor het paard

Zoals bij alle verzekeringen betaal je per verzekering een premie. De premie is vaak afhankelijk van de waarde van je paard, voor welk doel je het paard voor verzekerd (als sportpaard of als recreatiepaard) en hoe uitgebreid de verzekering is. Net zoals bij een ziektekostenverzekering voor mensen kan je vaak zelf een pakket samenstellen. Er zijn verschillende verzekeringen voor je paard af te sluiten. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende:

 • Ziektekostenverzekeringen

Afhankelijk van het pakket dat je kiest is je paard verzekert voor ziektekosten. Vaak moet je nog wel een eigen risico betalen. Om toegelaten te worden tot de verzekering moet je paard gekeurd worden door een dierenarts. Op basis van de keuring kan de verzekeraar besluiten om bepaalde zaken, bijvoorbeeld een oude blessure, buiten de verzekering te houden. Dit houdt in dat je de onkosten ten gevolge van dit gebrek niet vergoed krijgt. De polisvoorwaarden verschillen per verzekering.

 • Aansprakelijkheidsverzekeringen voor schade veroorzaakt door het paard

Deze verzekering is te vergelijken met de WA verzekering bij mensen. De verzekering dekt de schade die je paard veroorzaakt aan derden. Vaak kan je via je eigen WA verzekering je paard gratis of tegen een kleine vergoeding mee laten verzekeren.

 • Overlijdensverzekeringen

Deze verzekering keert een bedrag uit op het moment dat je paard komt te overlijden door een ongeluk of door ziekte.

 • Verzekeringen voor als het paard blijvend ongeschikt raakt voor zijn werk

Als je een paard koopt met als doel wedstrijdsport te beoefenen dan kan je hier het paard voor verzekeren. Mocht je paard door een blessure bijvoorbeeld niet meer geschikt zijn voor dit werk, dan krijg je een bedrag uitgekeerd ter vergoeding van je investering in een sportpaard.

 • Diefstalverzekeringen

Verzekering tegen de diefstal van je paard.

 • Uitvaartverzekeringen

Deze verzekering dekt de kosten van de crematie van je paard. Ook deze verzekering kan je zo ver uitbreiden als je zelf wenst.

 • Dekhengstenverzekering

Als je een goedgekeurde dekhengst hebt in dekdienst dan kan je deze verzekering afsluiten. De dekhengst is dan tegen plotselinge dood en noodzakelijk doden als direct gevolg van een acuut verlopende ziekte of een ongeval verzekerd. Ook is het blijvend onvermogen tot dekken door gevolg van een ongeluk of ziekte verzekerd.

 • Castratieverzekering

Als je hengst gecastreerd moet worden kan je een tijdelijke castratieverzekering afsluiten. Je paard is dan verzekerd tegen dood door gevolg van de castratie.

 • Vruchtverzekering

Ook een ongeboren veulen kan je verzekeren. Meestal is dit vanaf 4 tot 5 maanden na de dekdatum tot aan 7 dagen na de geboorte. De verzekering dekt dan de schade van een doodgeboren of mismaakt veulen of het verwerpen van de foetus.

 • Operatieverzekering

Je kan er ook voor kiezen om alleen operaties te verzekeren. Vaak wordt dan alleen de dood door gevolg van de operatie gedekt.

Verzekeringen voor de ruiter

Er zijn verschillende verzekeringen die je als ruiter kan afsluiten. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende:

 • Ongevallenverzekeringen voor ruiter en/of verzorgers

Deze verzekering dekt de schade veroorzaakt door ongelukken in de omgang met je paard.

 • Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bijvoorbeeld instructeurs, mensen die paarden van anderen rijden of mensen die paarden van anderen stallen

Ook dit is een verzekering die de schade door ongelukken met paarden dekt, maar dan voor mensen die werkzaam zijn in de hippische sport. Bijvoorbeeld instructeurs of pensionstaleigenaren.

Overige verzekeringen

Er zijn ook verzekeringen die je kan afsluiten om schade of diefstal aan je spullen te dekken. Denk hierbij aan:

 • Zadelverzekeringen

Mocht je zadel gestolen worden dan keert deze verzekering een vergoeding uit. Overigens moet je vaak wel voldoen aan bepaalde veiligheidseisen zoals je zadel in een afgesloten kast bewaren.

 • Paardentrailerverzekering

Verzekering voor schade aan je trailer aan de buitenkant, zoals een autoverzekering, maar dekt ook schade aangebracht door je paard.

 • Rijtuigverzekering

Verzekering voor je menwagen of koets of ander rijtuig. Verzekerd tegen diefstal, brand of stormschade.

 • Paardenvrachtautoverzekering

Omdat het een voertuig is ben je volgens de wet verplicht je vrachtwagen WA te verzekeren. Je kan ook aanvullende verzekeringen afsluiten voor schade toegebracht door derde of door je paard.

Bronnen, referenties en/of voetnoten